Puuvenekulttuuria OTPS:n satamassa

OTPS:n puuvenejaosto perustettiin vuonna 2019 vahvistamaan puuvenekulttuuria ja sen tunnettuutta Oulussa ja sen lähialueilla. Jaoston toiminta on osin kaksijakoista; samalla kun se pyrkii yleisellä tasolla kehittämään puuveneilyä ja sen tunnettuutta se kehittää seuran oman ns. puuvenehallin käytettävyyttä ja toimivuutta. Toiminnan keskeisiä ajankohtia ovat veneiden vesille lasku alkukesällä sekä talvitelakointi syyskuussa.

Vuosittain purjehduskauden aikana jaosto järjestää Koko perheen ulkoilu ja puuvenetapahtuman omassa veneilysatamassaan. Viime vuosina tapahtuman aikana esillä on ollut noin 20 erikokoista puuvalmisteita venettä – soutuveneestä isompiin moottori- ja purjeveneisiin. Jaosto kehittää tapahtumaa koko Perämerenkaarta koskevaksi puuveneilijöiden kokoontumistapahtumaksi. Keskeistä on luoda toimivat ja aktiiviset yhteydet lajin muiden toimijoiden kanssa aina Kokkolasta Luulajaan.

Puuvenejaosto on käynnistänyt toimenpiteet vuonna 1934 vesille lasketun oululaisen nahkurin Manne Åströmin noin kuusi metriä pitkän purjeveneen kunnostamisen. Vielä 1970 luvulla ko. veneellä on silloinen omistaja käynyt purjehtien mm. Ruotsissa. Sen jälkeen vene on ollut telakoituna seuran tiloissa. Jaoston tavoitteena on kunnostaa Pata-Ässä niin, että sen seuraava vesillelasku on Oulun kulttuuripääkaupunki juhlavuonna 2026.

Puuveneily ja puuveneen omistaminen eivät ole niin vaativia lajeja kuin moni ajattelee – mutta viitseliäisyyttä se vaatii, niin kuin kaikki muukin toiminta. Puuvene palkitsee kipparinsa ja veneen miehistön esteettisyydellään ja luonnonmukaisuudellaan.

Tavoitteet

OTPS:n puuvenejaoston tavoitteena on puuvenekulttuuriin säilyttäminen ja sen tunnettuuden vahvistaminen. Lisäksi se pyrkii selkeyttämään ja helpottamaan puuveneiden talvitelakointia ja huoltamista seuran puuvenehallissa ja muutoinkin satama-alueella. OTPS haluaa vahvistaa myös asemaansa oululaisten veneilijöiden keskuudessa ja toimia tarpeen ja mahdollisuuksien mukaan myös seuran ”hai-venejaostona”.

Keinot

Puuvenejaosto, joka toimii suoraan satamakapteenin alaisuudessa ja tukena. Jaosto keskittyy puuvenehallin käyttöön, veneiden talvitelakointiin syksyllä ja vesillelaskuun keväällä sekä hallin kunnossapitoon. Jaoston tavoitteena on myös järjestää vuosittainen puuvenetapahtuma satama-alueella tai erikseen sovittavassa paikassa.

Muuta

Seura huolehtii siitä, että puuvenejaoston toimijoissa on aina henkilöitä, joilla on valtuudet käyttää satamanosturia ja ”siirtokonetta”. Puuvenejaoston toimintasuunnitelma ja -kertomus liitetään aina seuran vuosisuunnitelmiin ja toimintakertomuksiin. Jaoston toimivaltaiseen elimeen kuuluu jaostovastaavan lisäksi 3-5 muuta jäsentä, joista kaksi on vuosittain erovuorossa. Jaostovastaavan toimikausi on kaksi, enintään kolme vuotta ja hänet valitsee yhdistyksen vuosikokous. Jaosto kokoontuu vuosittain perustoiminnan suunnitteluun ja kehittämiseen vähintään neljä kertaa.